• Online afspraak maken!
  • behandelingen
  • kapsalon
Online afspraak maken behandelingen kapsalon

Aantal behandelingen en risico’s

Aantal behandelingen

Voor het beste resultaat, dient u minimaal 8 behandelingen te ondergaan. Het aantal benodigde behandelingen is afhankelijk van de dichtheid en de plaats van de ongewenste haargroei. Normaliter zijn er 8-12 behandelingen nodig voor het gewenste resultaat. Van de zichtbare haren bevinden zich niet alle haren in de actieve groeifase. Dat is de fase waarin een haar vernietigd kan worden. Hoe lichter de huid en donkerde de haar, hoe sneller het gewenste resultaat. Van de zichtbare haren bevinden zicht niet alle haren in de actieve groeifase. Bij dunnere en wat lichtere haren zullen meerdere behandelingen nodig zijn. Wanneer ongewenste haren regelmatig geharst of geëpileerd zijn is het mogelijk dat er meer behandeling nodig zijn. Wanneer uw huid tijdens de behandelperiode in aanraking komt met zonlicht of de zonnebak, dan is de kans groot dat u meer dan 8-12 behandelingen nodig heeft. Doelstelling is om 90% van alle haren die zijn behandeld te verwijderen in 8-12 behandelingen. Hierop kan geen garantie gegeven worden.


Aanzet tot nieuwe haargroei

Veranderen in de hormoonhuishouding welke veroorzaakt kunnen worden door adolescentieperiode, zwangerschap, menopauze, bepaalde medicatie of ziektebeeld kunnen er toe leiden dat slapende haarfollikels aan worden gezet tot het produceren van haar. Dit houdt in dat u wellicht na de 8-12 behandelingen, voor een nabehandeling dient te komen.
Voor en nabehandeling

Zes weken voor de aanvang en tijdens de behandelingsperiode mag u de haren niet door middel van harsen of epileren verwijderen. U verwijdert dan haren in de juiste groeifase waardoor meerdere behandelingen nodig zullen zijn. Overtollige haren mogen alleen met knippen of scheren verwijderd worden. Wij verzoeken u het te behandelen gebied, 24 uur (bij langzame haargroei zelfs 48 uur) voor de behandeling zorgvuldig te scheren. Het voorkomt onnodige huidirritatie en zal de effectiviteit verhogen. Wij verzoeken u ons op de hoogte te stellen van veranderingen in medicijngebruik en/of ziektebeeld. In geval van medicijngebruik verzoeken wij u de bijsluiter mee te nemen.
Na iedere behandeling dienen de volgende punten in acht te worden genomen:
•              geen bezonning of bruining gedurende  volledige behandelperiode.
•              Vermijd huidirritatie van het te behandelen gebied.

Risico’s van de behandeling

De resultaten van de onthaarbehandeling kunnen door allerlei oorzaken kunnen variëren of verminderen. Ik begrijp dat de behandeling niet wordt aangeraden aan personen die gevoelig zijn voor licht, patiënten die worden behandeld met een combinatie van UVA-licht of anderen vormen van fotochemotherapie of patiënten met melanomen, diabetes of een hartaandoening. Heeft u medicijnen die de lichtgevoeligheid vergroten? Dan dient u vóór de behandeling met een arts te overleggen.
De behandelaars van Xanne’s Beautysalon zijn goed getraind in het juiste gebruik van het IPL-systeem, maar dat er desondanks risico’s aan de behandeling kunnen zitten. Ik begrijp dat mogelijke complicaties van deze behandeling onder meer zijn:
·         Irritatie: na de behandeling kan er enige roodheid ontstaan. Deze roodheid verdwijnt meestal      na 1 á 2 uur maar kan in sommige gevallen 2 dagen tot 1 week aanhouden. Tevens is er een zeer geringe kans op blaren of pigmentverlies. De kans op deze bijverschijnselen wordt groter naarmate de huid donkerder is.

Brandwondjes: voor de behandeling mag het te behandelen gebeid niet blootgesteld worden aan de zon of zonnebank, dit gedurende minimaal 2 weken. Het gebruik van een zonnebank of een selftanner wordt sterkt afgeraden tijdens de volledige periode dat u bij ons in behandeling bent. Het wel gebruiken hiervan is volledig op eigen verantwoording. Wij raden u het gebruik van een hoge Sun block factor aan, welke zowel zomers als s ’winters meerdere malen per dag aangebracht moet worden op het te behandelen gebied. 

Nieuws